Kjære passasjerer, kollegaer, og alle andre som blir negativt påvirket av konflikten!


Vi beklager på det sterkeste ulempene dere som tredjepart blir påført!
Uten andre lovlige virkemidler hadde vi dessverre ikke annet valg.
Vi håper konflikten snart kan bli løst, og at vi kan fly dere trygt med SAS igjen.

Pilotene i SAS Norge Flygerforening


Støtteerklæringer

Vi er opptatt av at inngåtte avtaler blir fulgt og respektert. Derfor støtter vi de streikende pilotene.

Trond Markussen
President NITO

Pilotforbundet støtter SAS-pilotene

Bristow Norway Flygeforening støtter SAS-pilotene

Norwegian Pilot Union støtter SAS-pilotene

Pilotforbundet om fri flyt av arbeidskraft

Kompetanse
 
Vi har ubegrenset tilgang til Nordens beste kompetanse innen forhandling og luftfartslovgivning. Vår samlede størrelse i Pilotforbundet gir oss et konkurransefortrinn med hensyn til å være premissgiver mot både lovgivende og utøvende myndigheter i vårt marked.
 
Sammen flyr vi høyere!

 

 

 

 

 

Samarbeid

Som en av grunnleggerne av SAS Pilot Group (SPG) har vi forpliktet oss til å stå samlet i kollektive forhandlinger der avtaler inngås etter konsensus fra de fire flygerforeningene i SAS. Sammen bidrar vi besluttsomt når det gjelder å påvirke arbeidsvilkår for alle SAS-flygere, samt å ivareta et inkluderende og rettferdig arbeidsliv. Samhold, samarbeid og kompetanse gir oss styrke.

Medlemsfordeler

YS og Parat har fremforhandlet en rekke gunstige rabattavtaler, blant annet innen bank, forsikring og reise. Visste du at medlemskontingenten kan være selvfinansierende med det du sparer på YS- renter, forsikringer og rabatter?

https://ys.no/medlemsfordeler/