Bli medlem

Vi takker for at du velger å bli medlem i SAS Norge flygerforening. Vennligst fyll inn skjemaet og bekreft din innmelding ved å trykke «Send inn». Du vil gjennom ditt medlemskap hos oss også være medlem i vår partipolitisk uavhengige arbeidstakerorganisasjon Parat. Etter at du har sendt inn skjema til oss, vil du få bekreftet innmeldingen hos oss, samt en link til tilsvarende skjema hos Parat. Vi ber deg om å følge linken til Parat og fylle ut deres skjema i tillegg. Dette for at du skal bli korrekt registrert der også.

Fyll inn ditt 5-sifrede ansattnummer du har fått av SAS

Karantenetid
Medlemmer har ikke krav på bistand som har oppstått innenfor en periode på tre måneder fra innmeldingsdatoen, jfr. vedtektenes § 3. Les mer her