Velkommen til SAS Norge Flygerforening

SAS Norge Flygerforening (SNF) organiserer flygere i Scandinavian Airlines. SNF er medlem av Pilotforbundet i Parat, Nordens største trafikkflygerorganisasjon med mer enn 1.000 medlemmer. Vi tror på styrke gjennom samhold.

Kompetanse
 
Vi har ubegrenset tilgang til Nordens beste kompetanse innen forhandling og luftfartslovgivning. Vår samlede størrelse i Pilotforbundet gir oss et konkurransefortrinn med hensyn til å være premissgiver mot både lovgivende og utøvende myndigheter i vårt marked.
 
Sammen flyr vi høyere!

 

 

 

 

 

Samarbeid

Som en av grunnleggerne av SAS Pilot Group (SPG) har vi forpliktet oss til å stå samlet i kollektive forhandlinger der avtaler inngås etter konsensus fra de fire flygerforeningene i SAS. Sammen bidrar vi besluttsomt når det gjelder å påvirke arbeidsvilkår for alle SAS-flygere, samt å ivareta et inkluderende og rettferdig arbeidsliv. Samhold, samarbeid og kompetanse gir oss styrke.

Medlemsfordeler

YS og Parat har fremforhandlet en rekke gunstige rabattavtaler, blant annet innen bank, forsikring og reise. Visste du at medlemskontingenten kan være selvfinansierende med det du sparer på YS- renter, forsikringer og rabatter?

https://ys.no/medlemsfordeler/